REGULAMIN

1.Strona www.modusart.eu jest własnością spółki Modus Art - PROMOTION & MODELS AGENCY LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, HAMMOND CLOSE, STEVENAGE 32, HERTFORDSHIRE. Kontakt w Polsce: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 25E/100.

2.Strona adresowana jest do modelek oraz wszystkich osób i firm zainteresowanych współpracą z nimi.

3.Agencja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość podanych danych i zdjęć osób, których zdjęcia są zamieszczone w kategoriach kandydatki i kandydaci. Osoba wysyłająca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zawarte tam dane są prawdziwe, zdjęcia przedstawiają jej wizerunek i ma prawo do dysponowania nimi.

4.Administrator serwisu zaleca, by zdjęcia były podpisane. Nadesłane zdjęcia mogą posiadać sygnatury ich autorów, ale nie mogą zawierać danych kontaktowych, gdyż w takim przypadku będą uważane za reklamę i usuwane.

5.W przypadku zauważenia na tej stronie zdjęć, do których zamieszczenia praw modelka nie miała, prosimy przekazać taką informację do zarządzających stroną. Po zweryfikowaniu takiej informacji będą one usuwane.

6.Na niniejszej stronie w kategorii „Modelka”, „Foto modelka” lub „Model”, zdjęcia może zamieszczać każda osoba, współpracująca z agencją  „Modus Art. LTD” na podstawie umowy z nią  zawartej osobiście lub korespondencyjnie. Każda osoba współpracująca z agencja ma obowiązek aktualizowania danych zawartych na stronie w okresach kwartalnych.

7.W przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do „Modus Art. LTD” przez osoby trzecie, z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii nadesłanej przez modelkę lub modela, zobowiązuje się on do zaspokojenia tych roszczeń.

8.W Formularzu zgłoszeniowym modelki lub modela należy wypełnić wszystkie pola. Są wymagane do wysłania tej ankiety - bez ich wypełnienia rejestracja nie będzie możliwa. Informacje wpisane w polach „imię”, „wzrost”, „biust”, „talia” i „biodra” będą widoczne na stronie.

9.Agencja „Modus Art.LTD” zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych zgłoszeń. Nie publikowania niektórych zdjęć kandydatek oraz usuwania wybranych ofert bez podania przyczyny.

10.Każda osoba, której oferta zamieszczona jest na łamach serwisu, jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na korespondencję przysyłaną przez agencję.

11.Dane kontaktowe typu telefon, e-mail, nr GG należy wpisywać tylko w przeznaczone do tego pola formularzy. Nie będą one widoczne na stronach serwisu. W przypadku umieszczenia danych kontaktowych w polach do tego nie przeznaczonych lub na zdjęciach administrator będzie takie wpisy/zdjęcia usuwał.

12.Agencja „Modus Art. LTD” zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych form promowania kandydatek i kandydatów z możliwością wykorzystania w tym celu nadesłanych zdjęć, oraz ich danych publikowanych na stronie www.modusart.eu  a także w innych serwisach agencji z którymi „Modus Art. LTD” współpracuje. Dotyczy to także portali i stron fotografików.

13.Kontaktowanie się z modelkami i modelami jest możliwe wyłącznie poprzez agencję. Za kontakt nie jest pobierana opłata.

14.Administrator nie podaje danych kontaktowych modelki pracodawcom. Czyni to agencja o ile modelka jest zainteresowana ofertą i na nią odpisuje.

15.Modelce przekazywane są wszystkie oferty pracy kierowane do niej, bez względu na ich charakter.

16.W kategorii „modelki”, „fotomodelki” i „modele” zamieszczane będą tylko zdjęcia wykonane przez fotografików, którzy współpracują z agencją lub wskazanych przez agencję.   

17.Strona www.modusart.eu jest też po części miejscem naboru odpowiednich kandydatek dla agencji „Modus Art. LTD” Poprzez nadesłanie swoich formularzy zgłoszeniowych i zdjęć, kandydaci wykazują swoje zainteresowanie współpracą z agencją i automatycznie wyrażają zgodę na zamieszczenie nadesłanych fotografii na stronie agencji.

18.Oferta modelki zostaje umieszczona w serwisie na czas określony umową.

19.Przystąpienie do współpracy z agencją nie zobowiązuje nikogo do ponoszenia jakichkolwiek opłat ( dotyczy to także zamieszczania zdjęć na stronach agencji ) za wyjątkiem poniesienia kosztów przejazdu na miejsce castingu lub kosztów sesji zdjęciowych. 

20.Agencja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane bez uprzedzenia i są wiążące od chwili ich opublikowania na stronie. Zmiany nie działają wstecz.

Katalog stron